รู้จักบริษัทฯ

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0135555008189 โดยนายสมจินต์ เวชาวรกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นทำธุรกิจ ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ ยี่ห้อสบายดี และสินค้าหยอดเหรียญ ได้แก่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ เราดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานเกีอบ 10 ปี ทำให้เราเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจหยอดเหรียญ

ในโลกยุคปัจจุบัน การชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการ ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้เงินสด เปลี่ยนมาเป็นการใช้ QR Code ในการชำระเงิน เราได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล “สังคมไร้เงินสด” เราจึงเริ่มต้นนำ การชำระเงินด้วย QR Code ( กล่อง QR Code ) มาใช้กับสินค้าของเรา ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญQR CODE และรับบริการเชื่อม API การชำระเงินด้วย QR CODE กับเครื่องซักผ้า ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ และเชื่อม API การจ่ายเงินด้วย QR CODE กับทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์ ( VISION )

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิคส์ ( E-Money )
  • สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
  • ออกแบบสินค้าให้ทันสมัยตอบสนอง Life Style ของคนรุ่นใหม่
  • มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้พลาสติกและกระดาษ