คิวอาร์โค้ด

ผลิตภัณฑ์ QR Code

QR Code ( คิวอาร์ โค้ด ) คือ

QR Code ( คิวอาร์ โค้ด ) คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เห็นอยู่ทั่วๆไป QR Code มาจากคำว่า Quick Response Code = สัญลักษณ์ที่ไวต่อการตอบสนอง บาร์โค้ดสองมิติ ผลิตโดย บริษัท Denso-Wave เป็นแห่งแรก ในปี คศ.1994

คุณสมบัติของ QR Code เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มักจะนำมาใช้กับ สินค้าต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม , เป็นสัญลักษณ์แทนเวปไซต์ ต่างๆ เมื่อนำกล้องโทรศัพท์มือถือไปสแกน จะเข้าไปสู่เวปไซต์นั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องคัย์ URL เราสามารถนำ QR Code มาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ QR Code , ชำระเงิน QR Code ( คิวอาร์ โค้ด ) , เวปไซต์ QR Code ฯลฯ

ปัจจุบัน QR code ถูกนำมาใช้ในหลายรูปแบบ เนื่องจากความรวดเร็วและความถูกต้อง ทำให้มีการนำ QR code มาใช้กันหลากหลายรูปแบบ

QR Code มี 5 ประเภท

ประเภทที่ 1 QR Code Model 1, Model 2
– Model 1 เป็น QR Code แบบดั้งเดิม มีขนาดใหญ่สุด มีขนาด 73*73 โมดูล มีความสามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 1167 ตัวอักษร
– Model 2 พัฒนามาจาก Model 1 สามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 7089 ตัวอักษร ในปัจจุบันใช้ Model 2 กันอย่างแพร่หลาย

ประเภทที่ 2 Micro QR Code เป็น QR Codeที่มีขนาดเล็กกว่าประเภทแรก แสดงผลบางจุดตรวจต่ำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว ( Position Detection Pattern ) มีขนาด 17*17 โมดูล บรรจุได้ 35 ตัวอักษร

ประเภทที่ 3 IQR Code เป็น QR Code ขนาดเล็กกว่า QR Code ประเภท 1 มาก พิมพ์ออกมาเป็นแนวนอน ( Retangular Code ) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ถ้าจัดเก็บข้อมูลสามารถประหยัดพื้นที่ในการแสดงผลได้ถึง 30 เปอร์เซนต์ เก็บข้อมูลได้ 40,000 ตัวอักษร

ประเภทที่ 4 SQRC เป็น QR Code เหมือนกับประเภทที่ 1 ( Model 1 , Model 2 ) แต่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้

ประเภทที่ 5 Frame QR Code เป็น QR Code ที่สามารถนำรูปภาพ กราฟฟิกต่างๆ มาติดตรงกลางของ QR Code ได้ ส่วใหญ่ใช้ในการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานต่างๆ เพื่อให้สวยงาม สะดุดตาผู้พบเห็น โดยภาพที่นำมาติดนั้นจะไม่กระทบต่อการอ่านข้อมูลบน QR Code

NP Wash ผลิตและจำหน่าย ระบบชำระเงินด้วย QR Code ( กล่อง QR Code )

บริษัทฯ รับเชื่อม API การชำระเงินด้วย QR CODE ( QRCODE BOX ) กับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระเงินให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สามารถเชื่อม API กับ ระบบชำระเงินด้วย QR Code ( กล่อง QR Code )

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ QR Code
เครื่องซักผ้าสแกนจ่าย

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ QR Code
ตู้น้ำมันQRCODE
คิวอาร์ โค้ด
จ่ายค่าแท็กซี่ด้วยการสแกนQRCODE
ชำระเงินด้วย คิวอาร์ โค้ด
จ่ายค่าจอดรถโดยการสแกนQRCODE
คิวอาร์ โค้ด
จ่ายค่าสินค้าโดยการสแกนQRCODE
ตู้หยอดเหรียญ QR Code
ตู้สินค้าหยอดเหรียญQRCODE
คิวอาร์ โค้ด
เก้าอี้นวดQRCODE
กล่อง คิวอาร์ โค้ด
ตู้เกมส์QRCODE
ชำระเงิน QR Code
ตู้คีบตุ๊กตาQRCODE
กล่อง QR Code
ตู้ไข่QRCODE

สรุป

QR CODE ( คิวอาร์ โค้ด ) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้แทนข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ บริษัทฯเราเห็นถึงประโยชน์ที่สามารถใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการชำระเงินให้กับลูกค้า